Jak zvládáte současnou „restriktivní“ situaci?

Toto je otázka, na kterou by jistě každý odpověděl trošku jinak. Každý jsme v malinko (nebo více) jiné situaci. Hned v úvodu bych velmi ráda podotkla, že soucítím se všemi, kteří se nyní ocitají v těžší, nebo těžké ekonomické, či zdravotní situaci. Velmi jim všem držím pěsti, aby svou lekci zvládli a moc bych jim přála, aby našli síly z této situace a na této situaci vyrůst. A přeji jim také dobré lidi kolem sebe, kteří je podpoří.

Pro nás všechny je tato doba mnohovrstevná, unikátní, pro mnohé neznámá, pro někoho radostná, pro někoho objevná, pro dalšího má mnoho výzev. A nebudu daleko od pravdy, když pro leckoho přináší mix toho všeho.

Na jaře působily energie ještě docela jemně, hladce a byli jsme schopni si s neočekávanou nastalou situací celkem dobře poradit. Od září vnímám, že se energie a kosmický tlak na nás zahušťuje a přichází lecjaká výzva. Opakované a zintenzivňující se vládní restrikce už snad mnohým pootevírají (nebo otevřely) oči, že toto není samo sebou, že scénář, který „jedou“ masmédia a státní představitelé, a to po celém světě zároveň, je „nějaký podezřelý“. Že kolem sebe vidíme lidi stále zdravé a možná ještě zdravější, než kdy jindy, neboť chodíme více do přírody a máme více času na sebe a na rodinu, možná se obecně lépe o sebe staráme. A že když přeci jen někdo ten (umělý, či přírodní, to je jedno) virus dostane, tak se z toho dobře otřepe.

Je zajímavé pozorovat, že jsou profese, kde lidé opravdu strádají ekonomicky (cestovní ruch, gastronomie, kultura, nyní už i jiné maloobchody apod.) a na druhou stranu jsou obory, které z nové situace těží (potravinářství, někteří obchodníci, farmaceutické společnosti, kurýrní společnosti a mnoho jiných). Jsou tu dva protipóly. Někteří se potýkají až skoro s existenčními problémy, na druhém konci spektra jsou firmy a jedinci vydělávající dostatečně a ještě více. Co s tímto uvědoměním? Co si z toho odvodit? Že se v lidech probudí soucit a ti co mají dost, podpoří ty, kteří nyní, a ne svým zaviněním, strádají? Nebo pomohou vládní podpůrné programy natolik, že toto období lidé a firmy ekonomicky překonají?

To je zajímavé, že? Z jedné strany do nás vládní představitelé perou omezení a zákazy pod tlakem. A na druhou stranu pak pofoukají bolístku/ u někoho ránu, kterou nám způsobili, nějakou malou finanční záplatou.

O dění na povrchu, o restrikcích a ekonomických následcích nebudu dále psát. Zde nejsem kovaná, nemám dostatek informací a nechci se pouštět do žádných scénářů. Co je pro mě ale velmi důležité, a to pojímá celou situaci, je rozsáhlé duševně duchovní pozadí, které vidím jako nejdůležitější zprávu pro nás pro všechny.

Pokud jsme alespoň trochu vnímaví (a stále více lidí se vnímavými stává), můžeme pozorovat, že nás okolnosti nutí něco dělat, nějak přemýšlet, něco přehodnocovat. Prostě se zamýšlet, co se to vlastně děje, kam mě to přivádí, co mi to říká, co já s tím!? Abych tady dlouho nemluvila takto obecně, uvedu svůj příklad.

Už na jaře mě nastalá situace vedla ke zklidnění, k procházkám v přírodě (nejlépe sama), k zamýšlení se. Od počátku jsem vnímala, že se nějakým způsobem vše děje správně, cítila jsem hluboký vnitřní klid. Za nejdůležitější jsem považovala posilování psychiky a fyzické kondice.

Od září začaly energie působit silněji a již nyní zpětně vidím, že ku prospěchu celé věci. Co se mi ukazuje za dobré a prospěšné, abych lépe zvládala celou situaci?

  • ODPOČINEK – dobrý a dostatečně dlouhý spánek, který léčí a posiluje
  • PROCHÁZKY V PŘÍRODĚ – nejlepší jsou o samotě, kdy se můžeme velmi vědomě věnovat energiím, ozdravnému působení, které na nás příroda má
  • CVIČENÍ – jakékoliv prospěšné a nezatěžující, nejlépe každý den trochu
  • ÚKLID – pročištěním a provětráním prostoru kolem sebe uděláme to samé i v sobě. Uleví se nám a zbystří se vnímání.
  • VNITŘNÍ OČISTA – já osobně jsem na detoxu. Velmi jemném a jednoduchém. Pozor – pod vedením zkušeného odborníka.
  • DOBRÉ JÍDLO – ne každý potřebuje hned detox. Ale kvalitní, pravidelné, v klidu snězené jídlo nám jedině prospěje.
  • VZTAHY – nemusíme si dávat mety napravit hned a vše, jen se prostě setkávejme s přáteli, s rodinou a radujme se z bytí s nimi. Odpouštějme, naslouchejme, podporujme.
  • MOJE POSLÁNÍ V ŽIVOTĚ – co mi moje konkrétní nastalá situace napovídá? Mám změnit práci? Mám už konečně dělat, co si moc přeji? To je mnohdy těžké rozhodnutí, jsme velmi spojeni s hmotou.
  • MENTÁLNÍ PRÁCE – děje se toho opravdu hodně, je hodně nového, jak si s tím počít? Mě pomáhá si psát, ihned a ve zklidnění. Často přijde řešení, odpověď, pochopení. Velmi působivý je i trénink vděčnosti – denně si uvědomujeme, co vše „máme“ a jsme a můžeme za to poděkovat. Krásně posilující. A když už opravdu nevíme, kudy kam, dobrá terapie s vhodným psychoterapeutem je úžasnou volbou.
  • HLÍDEJME SI MYŠLENKY – na co myslíme, to si přitahujeme. Chceme zažít apokalyptický scénář? Tak na něj mysleme. Chceme tu nejlepší budoucnost, kterou si jen dokážeme představit? Mysleme tedy na ni. Tak je to jednoduché.

Asi by mě časem napadly ještě další body. Ale jako ukázka tento výčet stačí. Celkově je podle mě třeba něco dělat, posouvat se, posilovat se, čistit, zjednodušovat, zkrášlovat. Ať jsme připraveni a v kondici na nový věk, který přichází. Je to věk nádherný, požehnaný, radostný. Proto tvořme a žijme v radosti, v lásce, v pravdě a naději – pro sebe i pro své okolí. Očekávejme jen to nejlepší a ono jen to nejlepší pro nás přijde.

Irena Dutková
Irena Dutková, zakladatelka a majitelka společnosti Duhový koník. Nadšená propagátorka zdravého životního stylu v širokém pojetí. Klade důraz na to, aby věci a činnosti v životě byly jednoduché, přírodní, logické i intuitivní. Ráda propojuje a inspiruje lidi. Organizuje různé pobytové a vzdělávací akce, na kterých se podává zdraví prospěšná přírodní strava, kde probíhá kvalitní program pro děti, i dospělé.
Komentáře