Advent letos jinak

Přijměte toto adventní zamyšlení jako můj pohled na současnou situaci a třeba i inspiraci ke změně.

Závěr roku, poslední měsíc, zima, příroda je uložená ke spánku. I my bychom měli v ideálním případě následovat, kopírovat koloběh přírody a v zimě se stáhnout, zklidnit, odpočívat.

Máme za sebou neobyčejný rok: rozkvétající jaro plné naděje a nového života. Sázeli jsme nová semínka – na zahradě, ale i ve svých životech. Pak přišlo radostné léto plné lehkosti, zralosti, volnosti. Už jsme sklízeli první plody a byli jsme plni energie a nadšení z tvoření. Na podzim nastala pravá sklizeň a v tomto roce obzvlášť i usebrání, pročišťování na všech úrovních, třídění a tříbení.

Když si projdeme celý náš letošní rok, od ledna až do konce listopadu, měsíc po měsíci, můžeme si promítnout, co se kolem nás a nám dělo, co jsme prožili, co jsme vytvořili… a za co jsme vděční, z čeho se poučíme, co změníme? Je toho mnoho. Je čas zhodnotit celý rok, poděkovat za vše a zklidnit se. Stáhnout se dovnitř, odpočívat. Odpočívat s vděčností za všechny dary, za lidi kolem sebe, za všechno učení, které přišlo, aby nás posouvalo dál ve vývoji.

Nebyl to vůbec lehký rok, byl plný výzev, podnětů, nečekaných změn. Buďme hrdi na to, jak jsme ho zvládli a vděčni za vše.

V mnoha posledních letech jsme byli zvyklí, že v prosinci, v měsíci, kdy máme odpočívat, jsme měli diáře zaplněné schůzkami, oslavami, nákupy, uklízením, návštěvami, pečením cukroví a jinými aktivitami. Jako strojky jsme plnili tyto úkoly a role, na jedné straně nadšeni z krásné předvánoční atmosféry, kterou si i sami spolutvoříme, na druhé straně uhoněni a vyšťaveni ze všech povinností a úkolů, které jsme si dali.

Letos je to jinak. Nebo – může to být jinak. Už jen z toho důvodu, že existují některá nařízení, která omezují společenský život. Přijměme tuto situaci jako fakt a jako nápovědu: máme víc času na sebe, na bytí doma, s rodinou, se sebou. Což konečně naplnit poselství přírody a zklidnit se, stáhnout se, meditovat si, chodit do přírody, dostatečně spát, jíst zdravá jídla a jíst střídmě, hýbat se, pečovat o vztahy v rodině i o další. A to vše také proto, abychom nabrali síly a inspiraci pro další období, na další rok. Ocitli jsme se ve velmi výjimečné situaci, navenek řádí korona virus, zažíváme mnoho omezení nařízených vládou, pojďme tuto situaci přijmout a využít, jak nejlépe se dá. A možná prvně v životě budeme mít advent takový, jaký by měl být.

Irena Dutková
Irena Dutková, zakladatelka a majitelka společnosti Duhový koník. Nadšená propagátorka zdravého životního stylu v širokém pojetí. Klade důraz na to, aby věci a činnosti v životě byly jednoduché, přírodní, logické i intuitivní. Ráda propojuje a inspiruje lidi. Organizuje různé pobytové a vzdělávací akce, na kterých se podává zdraví prospěšná přírodní strava, kde probíhá kvalitní program pro děti, i dospělé.
Komentáře