Jak zhodnotit uplynulý rok

Rok pomalu končí a já si více než kdy jindy v roce uvědomuji plynutí celého života. Konec roku a jeho poklidná, zadumaná atmosféra je úžasnou příležitostí k hodnocení. Ne že bychom nemohli hodnotit a zamýšlet se kdykoliv jindy, nyní se to ale z mnoha důvodů velmi hodí. Proč? Po adventním a předvánoční shonu je konečně více klidu, starý rok pomalu končí, i temnota odchází a začíná se dříve rozednívat, přichází nové světlo. Zakončujeme projekty a připravujeme nové. Jistě najdete i jiné důvody. Pokud chcete.

Pojďme tedy do toho! Ideálně bude dobré si vyhradit alespoň hodinku dvě naprostého klidu. Vzít si k ruce diář, nebo jiné záznamy z proběhlého roku a čistý list papíru. Na začátku si můžeme udělat krátkou meditaci pro zklidnění a naladění.

Nejprve si představíme celý rok a jaký celkový pocit z něj máme. Abychom zachovali systematiku a na nic podstatného nezapomněli, můžeme hodnotit buď časově – třeba po měsících, nebo po oblastech života. Nebo použít obě hlediska. Já osobně volím zhodnocení v těchto oblastech: 1. já a moje kondice (fyzická, duševní, duchovní), 2. moje rodina (partner, děti, širší rodina), přátelé, kolegové, 3. moje práce, 4. domácnost (dům, byt, zahrada) a vše s tím spojené, 5. finance, 6. můj osobní rozvoj (vzdělávání aj.), 7. cestování, kulturní vyžití, 8. tvořivost v širokém pojetí, 9. přesahy (ekologické, sociální aj.). Sestavte si vaše vlastní životní oblasti, které odrážejí váš styl života a priority.

Pokud je to důležité, v jednotlivých oblastech si ještě můžete vytvořit podoblasti, abyste v hodnocení byli přesnější. U každé oblasti si můžete zhodnotit, čeho jste chtěli dosáhnout, co z toho se podařilo, jak jste se s tím cítili, případně co vám to přineslo (finance, dobrý pocit, naplnění, nové přátele aj.), co jste se naučili. A také co byste udělali jinak.

Na závěr můžeme poděkovat za vše, co přišlo. Vše má pro nás nějaký význam. Obzvláště obtížné chvíle jsou pro nás tím největším učením, pokud je dobře pochopíme a pojmeme. Ano, učíme se skrze bolest. Což si však dát do nového roku záměr učit a posouvat se skrze radost!?

Do akcí ck Duhový koník se snažíme vkládat myšlenky inspirující k harmonickému, naplněnému životu – prostřednictvím zdravé stravy, harmonizačního cvičení, podpory dobrých vztahů a mnohého dalšího. Přijeďte se k nám podívat, jste srdečně zváni!

Článek byl napsán s využitím myšlenek z webináře Jak hodnotit uplynulý rok, projekt „Placen za svou existenci“.

Irena Dutková
Irena Dutková, zakladatelka a majitelka společnosti Duhový koník. Nadšená propagátorka zdravého životního stylu v širokém pojetí. Klade důraz na to, aby věci a činnosti v životě byly jednoduché, přírodní, logické i intuitivní. Ráda propojuje a inspiruje lidi. Organizuje různé pobytové a vzdělávací akce, na kterých se podává zdraví prospěšná přírodní strava, kde probíhá kvalitní program pro děti, i dospělé.
Komentáře