13 TIPŮ, JAK ZAČÍT ÚSPĚŠNĚ PERMAKULTURNĚ HOSPODAŘIT

Máte pozemek a rozhodli jste se, že zkusíte sami pěstovat svoji zeleninu a bylinky? Rádi byste si alespoň část surovin zajistili vlastními silami? Chtěli byste si vyzkoušet, jaké to je být v souladu s přírodou, sledovat její zákonitosti, být v úzkém kontaktu s půdou a mít radost z prvních výpěstků?

Přinášíme vám stručný návod, jak začít s přírodním zemědělstvím. O čem uvažovat, co vzít v potaz, na co nezapomenout, čeho si všímat.

 1. Je třeba zhodnotit, co máte za pozemek. Jak je situovaný, jak dlouho na něj svítí slunce, kam dopadá stín, jak je upravený. Budete na něm chtít provést nějaké terénní úpravy?
 2. Rozmyslete si, co chcete vytvořit, co chcete pěstovat, jak má celkově váš pozemek vypadat – jaká je vaše finální představa? Promyslete všechny prvky – záhony se zeleninou, bylinkové záhony, ovocný sad, pařeniště, vodní plochy, altánky, odpočívadla… Jakou všechnu rozmanitost chcete do vašeho projektu přinést, aby zahrada byla živá a funkční?
 3. Když máte rozmyšlené všechny možné prvky, pak je třeba je rozmístit po pozemku, aby na sebe krásně logicky a harmonicky navazovaly.
 4. Následně je čas vše potřebné pořídit. Nakupte sadbu, osiva, materiál, nástroje. A to nejlépe místní staré odrůdy stromů a keřů a chemicky neošetřená semena. Zajistěte si kvalitní osivo (například od Gengelu), které je nemořené a neozařované. Postupně si můžete vypěstovat vlastní semínka a mít jistotu, že jsou kvalitní.
 5. Vykolíkujte si na vaší zahradě jednotlivé prvky, tj. záhony, vodní plochy, sad a všechno další, co plánujete postupně vybudovat.
 6. Krok za krokem začněte budovat. Je dobré začít se zeleninovými záhony, abyste měli včas na jaře zaseto a mohli se těšit z úrody. Ohlídejte si vhodné osevní doby pro jednotlivé druhy zeleniny. U některých druhů zeleniny si můžete sadbu předpěstovat.
 7. Je dobré snažit se stoprocentně recyklovat veškerý bio odpad, který vytvoříte. Vše, co nějakým způsobem nespotřebujete, můžete vrátit půdě, nebo nejprve na kompost apod. Najděte si zdroj kvalitního hnoje z okolí. Ten je také dobrým prostředkem pro zúrodnění půdy.
 8. Pokud je půda suchá, jste v suché oblasti, pak mulčujte. Půda by neměla zůstat odkrytá, aby příliš nevysychala. Zbytečně se tím vyčerpává.
 9. Vytvořte různé typy záhonů co do výšky, tvaru a cestičky mezi nimi naměřte tak, abyste do záhonu pohodlně dosáhli a nemuseli do něho šlapat. Záhony připravte tak, aby byly co nejvíce bezúdržbové.
 10. Jednotlivé druhy rostlin rozmístěte tak, aby nejblíže kuchyni bylo to, co nejvíce potřebujete. Tj. nejblíže budou záhony se zeleninou a bylinkami. Stejně tak kompost je vhodné mít nedaleko od domu. Stromy a keře mohou být umístěné dál od domu.
 11. Promyslete si a zajistěte, jak budete celý váš pozemek udržovat – záhony, stromy, keře, trvalky, louku, jezírko. Každá část potřebuje něco jiného, v jiném časovém intervalu. Velmi důležitý faktor, který ovlivňuje práci zahradníka, je samozřejmě také počasí.
 12. Jak budete hospodařit s vodou? Nejlépe je mít podzemní nádrž na zadržování vody a znovu ji používat na pozemku. Hospodařte tak, aby spotřeba vody byla minimální, tj. snažte se vodu na záhonech maximálně udržet.
 13. Jelikož je zvěř v Čechách neregulovaně rozmnožená, je nanejvýš vhodné si pozemek oplotit a vaše snažení tak pokud možno uchránit před zkázou.

A ještě několik úvah nakonec. Zamyslete se, co opravdu chcete. Co vám vyhovuje, co vám dělá radost. Pracujte na sobě, abyste se měnili a nechte okolí, aby se měnilo, jak samo potřebuje.  Přizpůsobujte se také svému okolí a radujte se ze všech změn, které přicházejí. Propojujte se s okolím. Není účelem se izolovat v egoistické soběstačnosti, ale naopak se spřátelit a spolupracovat, pomáhat si navzájem, využívat vzájemně své zdroje. Co jeden nepotřebuje, druhý může krásně zužitkovat. Zahradu můžeme našima opatřeníma krásně podpořit, vytvořit vhodné podmínky, aby se všemu dařilo a prospívalo, a pak už pozorujte a nechte žít. Objevujte stále nové možnosti a z vašeho úsilí se můžete radovat.

Semináře permakultury pořádáme občas nejen pro naše zákazníky. Sledujte přehled našich připravovaných akcí.

Autor: podle vyprávění Jana Vopršala zpracovala Irena Dutková, Termín: 1. 2. 2017, Kapitola: Přírodní zemědělství, Osobní rozvoj

Irena Dutková
Irena Dutková, zakladatelka a majitelka společnosti Duhový koník. Nadšená propagátorka zdravého životního stylu v širokém pojetí. Klade důraz na to, aby věci a činnosti v životě byly jednoduché, přírodní, logické i intuitivní. Ráda propojuje a inspiruje lidi. Organizuje různé pobytové a vzdělávací akce, na kterých se podává zdraví prospěšná přírodní strava, kde probíhá kvalitní program pro děti, i dospělé.
Komentáře